تبلیغات
[ با چتر بسته وارد شوید]
 خاکستری ... >>از نگاه من ,

خاکستری

گاهی یه شوخی میاد واسه نخندوندن

گاهی یه حرفِ جدی دلیل خنده میشه

گاهی یه دست دراز میشه برای هل دادن

گاهی با دستِ بسته هم میشه کمک کرد

گاهی فقر بزرگترین سرمایست

گاهی با همه ثروتت نمیتونی یه آرزو رو بخری

گاهی دوست داشتن یاد میده که برنجونی

گاهی نفرت تجربه ایه تا دوست داشته باشی

گاهی زندگی بی فروغ تر از مرگه

گاهی مردن اسمت رو زنده میکنه

گاهی یه فریاد به خودتم نمیرسه

گاهی سکوتت صدای دنیارو در میاره

گاهی سپیدی هم دامنش لکه دار میشه

گاهی سیاهی پاکه اما به چشم نمیاد

گاهی یه کتاب اولین گام ِ گمراهیته

گاهی یه احمق یه درس ِ بزرگ بهت میده

گاهی یه مشت به خاطر ِِ خشم گره نمیشه

گاهی یه لبخند تعبیر ِمهربونی نیست

گاهی یه کوه ختم میشه به سقوط

گاهی یه دره شروع ِ پروازه

و گاهی ...

(علی حسینی طلب)

نوشته شده توسط علی حسینی طلب در جمعه 23 اردیبهشت 1390 و ساعت 12:09 ب.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 نوشته های پیشین
+ به بهانه ی بیست و چهارمین سالروز آغازم
+ روز مرد مبارک
+ سکوت
+ م مثل مادر
+ ناصر حجازی , همیشه زنده است
+ یک رباعی از خیام
+ روز فردوسی
+ خاکستری
+ تشابه عجیب تاریخی
+ persian gulf
+ زیبا هوای حوصله ابری است
+ شعری از سعدی
+ ???fair play
+ شکر ایزد فناوری داریم
+ یادداشتی از نلسون ماندلا

صفحات :